Darbo užmokestis

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2021-09-13)

Informacija apie Kretingos sporto mokyklos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Kretingos sporto mokyklos vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais.

 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2021 m. II ketvirtis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) (Eur) Darbuotojų skaičius 2020 m.  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) (Eur)

Sporto mokytojai

7 984,38 7 883,73

Vyr. sporto mokytojai

3 678,33 4 677,03

Sporto mokytojai metodininkai

6 912,94 5 801,55

Valytojos

2 401,88 2 447,09