Finansinių ataskaitų rinkiniai

Pateikta: 2010-11-17 (atnaujinta: 2021-09-14)

Finansinės būklės ataskaita (2015 m. II ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita (2015 m. II ketvirtis)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015 m. II ketvirtis)

 

Finansinės_būkles_ataskaita_(2015 m. III ketvirtis)

Veiklos_rezultatų_ataskaita_(2015 m._III ketvirtis)

Finansavimo_sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2015 m. III ketvirtis)

2015 m. metinės finansų ataskaitų rinkinys

2016 metų I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2016 m. I ketvirtis

Finansavimo sumos 2016 m. I ketvirtis

2016 metų II ketvirtis

Finansinės ataskaitos 2016 m. II ketvirtis

2016 metų III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. III ketvirtis

Finansavimo sumos ataskaita 2016 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2016 m. III ketvirtis

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. metinės finansinės ataskaitos

2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų I ketvirtis

Finansinės ataskaitos

2017 metų II ketvirtis

Finansinės ataskaitos

2017 metų III ketvirtis

Finansinės ataskaitos

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos

2018 metų I ketvirtis

2018 metų II ketvirtis

2018 metų III ketvirtis

2018 m. metinės finansinės ataskaitos

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Finansinės ataskaitos

2019 metų I ketvirtis

2019 metų II ketvirtis

2019 metų III ketvirtis

2019 metinės finansinės ataskaitos

2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

2020 metų I ketvirtis

2020 metų II ketvirtis

2020 metų III ketvirtis

2020 m. metinės finansinės ataskaitos

2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

2021 metų I ketvirtis

2021 metų II ketvirtis