Viešieji pirkimai

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2021-04-12)

Kretingos sporto mokyklos 2021 m. numatomų pirkti prekių, paslaugų, darbų planas

Planas

Kretingos sporto mokykla informuoja, jog vadovaujantis „Degalų (dyzelino) pirkimo“ apklausos sąlygų 44 punktu, 2017 m. kovo 20 d. sudarė sutartį su UAB „FLEET UNION“ dėl  dyzelino pirkimo. Sutarties terminas 12 mėn., vertė – 7752.00 eurų su PVM ir visais galiojančiais mokesčiais.

.........................................................................


Vadovaujantis Kretingos sporto mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 15 ir 174.1 punktais, Kretingos sporto mokykla skelbia mažos vertės pirkimo apklausos būdu  „Degalų (dyzelino)“ pirkimą.     Pirkimą vykdo Viešųjų Pirkimų organizatorė Zita Ramonienė  tel. (8-445) 78 974, elektroniniu paštu  ukis@sportas.kretinga.lm.lt         

  Pasiūlymai pateikiami  iki 2017 m. kovo 13 d., 10.00 val., elektroniniu paštu ukis@sportas.kretinga.lm.lt .

...................................................................

Mokykla organizuoja mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Sporto švieslentės pirkimas“, kuris įvyks 2016 m. gruodžio 6 d., 10.00 val. Apklausą organizuoja ir vykdo Kretingos sporto mokyklos viešojo pirkimo organizatorė Zita Ramonienė. Pasiūlymai priimami iki 2016 m. gruodžio 6 d., 10.00 val., adresu: Kretingos sporto mokykla, Vilniaus g. 16, LT – 97103, Kretinga.

Išsamesnę informaciją dėl pirkimo dokumentų teikia:  mokyklos direktorius, el.p.: mokykla@sportas.kretinga.lm.lt ir Zita Ramonienė - viešojo pirkimo organizatorė, tel. 8-445-78974, ukis@sportas.kretinga.lm.lt

...............................................

Mokykla organizuoja mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Kretingos sporto mokyklos stebėjimo, reagavimo, apsaugos ir gaisro apsaugos sistemų eksploatavimo paslaugų ir objekto saugojimo paslaugų teikimas“ pirkimą, kuris įvyks 2016 m. lapkričio 2 d., 10.00 val.  Apklausą organizuoja ir vykdo Kretingos sporto mokyklos Viešojo pirkimo komisija.

                      Išsamesnę informaciją dėl pirkimo dokumentų teikia:  Kretingos sporto mokyklos direktorius, komisijos pirmininkas tel. 8-445-78974, el.p.: mokykla@sportas.kretinga.lm.lt  ir direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, komisijos narė  Zita Ramonienė tel. 8-445- 8974,el. p.:  ukis@sportas.kretinga.lm.lt

........................................................................................

Kretingos  sporto  mokyklos Viešojo  pirkimo  komisija  informuoja,  kad   2015 m.  lapkričio 18 d.  sudaryta M2 klasės mikroautobuso pirkimo-pardavimo sutartis Nr. SST 0000997 su UAB   „Altas komercinis transportas“, kurios vertė 64900.00 eurų.

..........................................................................................

Kretingos sporto mokyklos Viešojo pirkimo komisija informuoja, kad vadovaujantis mažos vertės pirkimo apklausos būdu „Autobuso pirkimas“ sąlygų 9.10 punktu, 2015 m. lapkričio 13  d. nustatytas laimėtojas AB „Altas komercinis transportas“.

Autobuso kaina nustatyta apklausos būdu – 64900.00 eurų.

---------------------------------------------------------------

 
Organizuojame mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Autobuso pirkimas“, kuris įvyks 2015 m. lapkričio 6 d., 10.00 val.  Apklausą organizuoja ir vykdo Kretingos sporto mokyklos viešojo pirkimo komisija.
Išsamesnę informaciją dėl pirkimo dokumentų teikia:  Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus skyriaus vyr. specialistė Sandra Šimkutė, tel. 8-445- 74140, el. p.:  sandra.simkute@kretinga.lt