Mokamos paslaugos

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2015-10-05)

Kretingos sporto mokykloje už mokslą mokama Kretingos rajono savivaldybės nustatyta tvarka.

ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.  sprendimu Nr. T2-345 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už neformalųjį ugdymą Kretingos sporto mokykloje nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“


INFORMACIJA  DĖL MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ

Mokestis už neformalųjį ugdymą Kretingos sporto mokykloje už kiekvieną mokslo metų mėnesį yra 3,48 € (12,00 Lt) Nuo šio mokesčio atleidžiami vaikai iš socialiai remtinų ir iš daugiavaikių šeimų, pristatę atitinkamą pažymą, taip pat mokiniai, mėnesį ar ilgiau nelankę treniruočių dėl ligos ar traumos, pristatę gydytojo pažymėjimą.

 Prašytume mokestį už neformalųjį ugdymą pervesti Kretingos sporto mokyklai į a/s LT974010041800020167, bankas AB DnB NORD, banko kodas 40100 (būtina nurodyti mėnesius, už kuriuos mokama, mokinio vardą ir pavardę ir sporto šaką).

 

Įmokas sumokėti galima už visus mokslo metus (34,80 €, 120,00 Lt) arba pusmečiais:

I-as pusmetis – rugsėjo-sausio mėn. - 17,40 € (60,00 Lt);

II-as pusmetis – vasario-birželio mėn.  - 17,40 € (60,00 Lt).

Už I-ą pusmetį mokestį sumokėti iki spalio 15 d., už II-ą pusmetį – iki vasario 15 d.

 

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PERSKAIČIAVIMO LENTELĖ