Savivaldos institucijos

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2018-09-24)

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), trenerius-sporto mokytojus, socialinius partnerius ir vietos bendruomenę svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams spręsti.

  • Mokytojų  taryba – mokyklos savivaldos institucija trenerių-sporto mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokykloje dirbantys treneriai-sporto mokytojai.